NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI

Thị trường Việt Nam

OJC VINA

OJC VINA

 • Số điện thoại : 0274-730-9789
 • Giờ mở cửa : 7:30~20:00 
 • Địa chỉ : Thửa đất số 1028, tờ bản đồ số 19, Đường DX10, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
du an new city thu theim e1616679423840

STUDIO

 • Số điện thoại : 0274-730-9789
 • Giờ mở cửa : 7:30~20:00 
 • Địa chỉ : BA27.16 New City, 17 Đường Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
   

CÁC CỬA HÀNG Dr.HOWS

Thị trường Hàn Quốc

untitled1

Trung tâm Thương mại Shinsegae – CN chính

 • Số điện thoại: 02-310-1479
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: Tầng 63/7, Sogong-ro, Seoul
untitled

Trung tâm thương mại Shinsegae – CN Gangnam

 • Số điện thoại: 02-3479-6051
 • Thòi gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: 176 Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul / Tầng 9 của Tòa nhà Mới
untitled3

Trung tâm thương mại Shinsegae – CN Gyeonggi

 • Số điện thoại: 031-695-2230
 • Thời gian: 11:00 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: 536, Poeun-daero, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do / B2
untitled4

Trung tâm thương mại Shinsegae – CN Qwangju

 • Số điện thoại: 062-360-1131
 • Thời gian: 11:00 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: 932, Mujin-daero, Seo-gu, Gwangju-si / Tòa nhà chính B1
untitled5

Trung tâm thương mại Shinsegaw – CN Centum City

 • Số điện thoại: 051-745-2380
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: Tầng 7, 35 Centumnam-daero, Haeundae-gu, Busan
untitled6

Trung tâm thương mại Shinsegae – CN Daegu

 • Số điện thoại: 053-661-6779
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: Tầng 7, 149 Dongbu-ro, Sincheon 4-dong, Dong-gu, Daegu
untitled7

Trung tâm thương mại Shinsegae – CN Gimhae

 • SĐT: 055-272-1469
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: 2232/4 tầng 4, Gimhae-daero, Naoe-dong, Gimhae-si, Gyeongnam
untitled8

Trung tâm thương mại Shinsegaw – CN Masan

 • Số điện thoại: 055-240-1469
 • Thời gian: 10: 30 ~ 20: 00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: Tầng 7, 251, Happo-ro, Masanhappo-gu, Changwon-si, Gyeongnam
untitled9

Trung tâm thương mại Huyndai – CN chính

 • Số điện thoại: 02-3449-5169
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: 165 Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul / B1
untitled10

Trung tâm thương mại Huyndai – CN Mokdong

 • Số điện thoại: 02-2163-1433
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: 916, Mok 1-dong, Yangcheon-gu, Seoul / B1
untitled8

Trung tâm thương mại Huyndai – CN Pangyo

 • Số điện thoại: 031-5170-2808
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: Tầng 8, 20, Pangyoyeok-ro 146beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
untitled9

Trung tâm thương mại Huyndai – CN Cheonho

 • 전화번호 : 02-2225-7042
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: Tầng 10, 1005 Cheonho-daero, Gangdong-gu, Seoul
untitled11

Trung tâm thương mại Huyndai – CN Ulsan Dong-gu

 • Số điện thoại: 052-250-4932
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: 899 Byeonjin Beltway, Dong-gu, Ulsan City / B1
untitled14

Trung tâm thương mại Huyndai – CN Daegu

 • 전화번호 : 053-245-2749
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: Tầng 7, 2077, Dalgubeol-daero, Jung-gu, Daegu
untitled15

Trung tâm thương mại Lotte – CN Gwangbok

 • Số điện thoại: 051-678-3908
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: Tầng 2/9, Jungang-daero, Jung-gu, Busan
untitled16

Trung tâm thương mại Lotte – CN Changwon

 • Số điện thoại: 055-279-3601
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:00 Hàng ngày
 • Địa chỉ: 124 Jungang-daero, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongnam / B1
untitled17

Cửa hàng Huyndai Outlet – CN Songdo

 • 전화번호 : 032-727-2319
 • Thời gian: 10:30 ~ 20:30 Hàng ngày
 • Địa chỉ: 123 Songdo Kukje-daero, Yeonsu-gu, Incheon / tầng 3
untitled17

Cửa hàng Huyndai Outlet – CN Đongaemun

 • Số điện thoại: 02-2283-2216
 • Thời gian: 11:00 ~ 22:30 Hàng ngày
 • Địa chỉ: Tầng 2, 20 Jangchungdan-ro 13-gil, Jung-gu, Seoul